Križevi u boji


Križevi u boji dijele se u tri veličine:
- Vliki križevi u boji dim. 32x21 cm
- Srednji križevi u boji dim. 27x19 cm
- Mali križevi u boji dim. 23x14 cm

Boja br.1 plavi


Boja br. 2 slonova kost


Boja br. 3 ciklama


Boja br. 4 naranđasti


Boja br. 5 crveni 


Boja br. 6 ljubičasti
Još u kategoriju "Križevi u boji" spadaju i Križići dimenzije 15 x 11 cm.

Br, 1


Br. 2


Br. 3


Br. 4