Anđeli i križevi s pločicom

Križevi s pločicom veličine  i s malom pločicom s ovim tekstom:Br. 1


Br. 2


Br. 3
Anđeli s pločicom veličine 14x15 cm, i s ovim tekstom:Br. 1


Br. 2Mali anđeli veličine 9x10 cm:

Br. 1

Br. 2

Br. 3

Br. 4